Skip to content
ceska kalifornie logo 01_Kreslicí plátno 1
logo ceska kalifornie_Kreslicí plátno 1
text na hlavni page-02

Čeká Vás pestrobarevný program plný

ikona-03

sportovních klání v nohejbalu, pétanque, timber sportu, na lezecké stěně či veslařském
trenažeru, v basketballu, fotbalu, jízdě na koních a dalších zábavných soutěží
pro děti i dospělé,

ikona-03

divadla i kouzel v podání kouzelníka Martina Kellmana a souboru Na Klice,

ikona-03

ochutnávky dobrého jídla a pití na našem farmářském trhu v zastoupení Ovocnářství
Čuda, Vinařství Potůček, Pekárna Trnovany, Včelí farma Musil, Svíčky Petra Legnerová,
DecorEN a dalších, za doprovodu Brass Bandu Hildegardy Hirschleinové,

ikona-03

a na závěr nekonečného proudu svěží hudby k poslechu i tanci pod taktovkou skvělých
Travis Family, No Bad Notes, Brass Bombers, Jazz Aliments a Timbre Music.

Kde kdy a co?

Letošní slavnost se odehraje v areálu zbrusu nového trnovanského sportoviště.

9:00 – 13:00

nohejbalový turnaj

9:00 – 17:00

turnaj v pétanque

14:00

divadelní představení „Hledá se Khodl“

15:00

kouzelnická show Martina Kellmana

13:00 – 17:00

hasičské vodní kuželky v podání JSDHO Žitenice – Pohořany

13:00 – 17:00

jízda na koních, farmářské trhy, soutěž o nejlepší makovou dobrotu,
sportovní klání, malování na obličej

17:00 – 24:00

hudební festival Hello

V sousedních Žitenicích bude od 11:00 do 14:00
mimořádně zpřístupněn zámek a loretánská kaple.

Sponzoři

Pořádají členské obce Mikroregionu Česká Kalifornie – Trnovany, Žitenice, Třebušín, Ploskovice za podpory štědrých sponzorů:

Kreslicí plátno 4
Kreslicí plátno 5
Kreslicí plátno 6
Kreslicí plátno 7
Kreslicí plátno 8
01
Kreslicí plátno 9
Kreslicí plátno 10
Kreslicí plátno 11
Kreslicí plátno 12

O České Kalifornii

Česká Kalifornie je sluncem zalitá krajina, jež slyne obnovenými vinohrady v okolí Býčkovic, noblesou barokního areálu i pestrostí pěstovaného ovoce v Ploskovicích a v Chudoslavicích pro změnu zemí vonící pastvou a medem. Česká Kalifornie, to jsou dramatické západy slunce nad vrcholky Českého středohoří, pozorované ze strání mákem ochucených Trnovan či teplem oplývajících Žitenic, a rovněž stále přítomná kališnická tradice Třebušína, dobarvená dechberoucími výhledy z vrcholů Kalicha, Panny a Trojhory. Česká Kalifornie, to je doširoka rozprostřené zrcadlo Labe pod šancemi v Křešicích, v němž se rajská zahrada Českého středohoří zrcadlí dnes stejně jako v dávné minulosti.

Naše obce

Kreslicí plátno 8

BÝČKOVICE

(VELKÝ ÚJEZD)

Býčkovice, historicky neodmyslitelně spojené s řádem německých rytířů, se nacházejí v jihovýchodní části České Kalifornie, v širokém úvalu Lučního potoka. V obci rozložené uprostřed úrodných polí a obnovených vinic zaujme především pozdně barokní fara a domkářská zástavba podél potoka. K obci patří ještě místní část Velký Újezd a několik samot.

Kreslicí plátno 8 kopie 3

Chudoslavice

Chudoslavice se nacházejí na jižním úpatí Trojhory, která tvoří přirozenou dominantu hojně zalesněného území v severozápadní části České Kalifornie. Charakter obce dokresluje dochovaná lidová architektura, např. empírová hájovna pod Trojhorou nebo Redlichův mlýn s roubeným patrem.

Kreslicí plátno 8 kopie

PLOSKOVICE

(MAŠKOVICE, STARÝ MLÝNEC, TĚCHOBUZICE, VINNÉ)

V mělkých údolích Trojhorského a Lučního potoka malebně rozložené Ploskovice náleží k jižní části České Kalifornie. Centrum obce utváří rozsáhlý areál ploskovického zámku se zámeckým parkem a bývalým hospodářským dvorem. Život obce je úzce spjat s tradičním pěstováním ovoce. K obci patří též Těchobuzice, Maškovice, Vinné a Starý Mlýnec.

Kreslicí plátno 8 kopie 4

TRNOVANY

(PODVINÍ)

Trnovany jsou prastarou obcí položenou na tradiční kupecké stezce protínající jižní cíp České Kalifornie. Její minulost je spojena s okolní mimořádně úrodnou půdou, na níž se od nepaměti pěstovaly rozličné plodiny včetně vína, které obec exkluzivně dodávala pražské radnici. Součástí obce je i Podviní tvořené především novodobou zástavbou.

Kreslicí plátno 8 kopie 2

TŘEBUŠÍN

(HORNÍ TÝNEC, DOLNÍ TÝNEC, KOTELICE, ŘEPČICE, VŠERADIŠTĚ)

Třebušín je líbezná obec, umístěná do severního výběžku České Kalifornie při úpatí vrchu Kalich, na kterém se nacházejí zbytky stejnojmenného hradu Jana Žižky. Centru obce vévodí barokní kostel sv. Mikuláše, budova bývalého zámku a četné roubené usedlosti. K Třebušínu náleží osady Dolní Týnec, Horní Týnec, Řepčice, Kotelice, Všeradiště a samoty v jejich okolí.

Kreslicí plátno 8 kopie 6

ŽITENICE

(POHOŘANY, SKALKA)

Obec proslula jako druhé nejteplejší místo v Čechách, kde se velmi daří ovocnářství a vinařství. Žitenice i její sousední části, Skalka a Pohořany, jsou citlivě posazeny na mírně svažitá úbočí Dlouhé vrchu a Křížové hory, odkud lze přehlédnout jihozápadní cíp České Kalifornie, většinu Českého středohoří i část Krušných hor. Mezi pamětihodnostmi vyniká žitenický zámek, monumentální kostel sv. Petra a Pavla nebo empírová Loreta.