Skip to content

O České Kalifornii

Česká Kalifornie je sluncem zalitá krajina, jež slyne obnovenými vinohrady v okolí Býčkovic, noblesou barokního areálu i pestrostí pěstovaného ovoce v Ploskovicích a v Chudoslavicích pro změnu zemí vonící pastvou a medem. Česká Kalifornie, to jsou dramatické západy slunce nad vrcholky Českého středohoří, pozorované ze strání mákem ochucených Trnovan či teplem oplývajících Žitenic, a rovněž stále přítomná kališnická tradice Třebušína, dobarvená dechberoucími výhledy z vrcholů Kalicha, Panny a Trojhory. Česká Kalifornie, to je doširoka rozprostřené zrcadlo Labe pod šancemi v Křešicích, v němž se rajská zahrada Českého středohoří zrcadlí dnes stejně jako v dávné minulosti.

Naše obce

Kreslicí plátno 8

BÝČKOVICE

(VELKÝ ÚJEZD)

Býčkovice, historicky neodmyslitelně spojené s řádem německých rytířů, se nacházejí v jihovýchodní části České Kalifornie, v širokém úvalu Lučního potoka. V obci rozložené uprostřed úrodných polí a obnovených vinic zaujme především pozdně barokní fara a domkářská zástavba podél potoka. K obci patří ještě místní část Velký Újezd a několik samot.

Kreslicí plátno 8 kopie 3

Chudoslavice

Chudoslavice se nacházejí na jižním úpatí Trojhory, která tvoří přirozenou dominantu hojně zalesněného území v severozápadní části České Kalifornie. Charakter obce dokresluje dochovaná lidová architektura, např. empírová hájovna pod Trojhorou nebo Redlichův mlýn s roubeným patrem.

Kreslicí plátno 8 kopie 5

KŘEŠICE

(NUČNICE, TŘEBOUTICE,
SEDLEC, ZÁHOŘANY)

Křešice, na jihu ohraničené mohutným ohybem Labe, definuje trojvrší Křemína, Holého vrchu a Skalky, křešické trojkostelí s kostely sv. Matouše, Navštívení Panny Marie a Nejsvětější Trojice, a tři potoky vlévající se do toku Labe, a to Luční, Blatenský a Úštěcký. Součástí obce jsou dále Zahořany, Nučnice, Třeboutice a vzdálenější Sedlec.

Kreslicí plátno 8 kopie

PLOSKOVICE

(MAŠKOVICE, STARÝ MLÝNEC, TĚCHOBUZICE, VINNÉ)

V mělkých údolích Trojhorského a Lučního potoka malebně rozložené Ploskovice náleží k jižní části České Kalifornie. Centrum obce utváří rozsáhlý areál ploskovického zámku se zámeckým parkem a bývalým hospodářským dvorem. Život obce je úzce spjat s tradičním pěstováním ovoce. K obci patří též Těchobuzice, Maškovice, Vinné a Starý Mlýnec.

Kreslicí plátno 8 kopie 4

TRNOVANY

(PODVINÍ)

Trnovany jsou prastarou obcí položenou na tradiční kupecké stezce protínající jižní cíp České Kalifornie. Její minulost je spojena s okolní mimořádně úrodnou půdou, na níž se od nepaměti pěstovaly rozličné plodiny včetně vína, které obec exkluzivně dodávala pražské radnici. Součástí obce je i Podviní tvořené především novodobou zástavbou.

Kreslicí plátno 8 kopie 2

TŘEBUŠÍN

(HORNÍ TÝNEC, DOLNÍ TÝNEC, KOTELICE, ŘEPČICE, VŠERADIŠTĚ)

Třebušín je líbezná obec, umístěná do severního výběžku České Kalifornie při úpatí vrchu Kalich, na kterém se nacházejí zbytky stejnojmenného hradu Jana Žižky. Centru obce vévodí barokní kostel sv. Mikuláše, budova bývalého zámku a četné roubené usedlosti. K Třebušínu náleží osady Dolní Týnec, Horní Týnec, Řepčice, Kotelice, Všeradiště a samoty v jejich okolí.

Kreslicí plátno 8 kopie 6

ŽITENICE

(POHOŘANY, SKALKA)

Obec proslula jako druhé nejteplejší místo v Čechách, kde se velmi daří ovocnářství a vinařství. Žitenice i její sousední části, Skalka a Pohořany, jsou citlivě posazeny na mírně svažitá úbočí Dlouhé vrchu a Křížové hory, odkud lze přehlédnout jihozápadní cíp České Kalifornie, většinu Českého středohoří i část Krušných hor. Mezi pamětihodnostmi vyniká žitenický zámek, monumentální kostel sv. Petra a Pavla nebo empírová Loreta.

Česká Kalifornie Hop-On Hop-Off Bus

Nemáš jízdní kolo nebo koloběžku, cestuješ raději pěšky a po svých zdoláváš vrcholky České Kalifornie? Neváhej a použij naší autobusovou linku. Naskočit a popojet dál je možné každých 30-40 min., a to ze všech označených zastávek. Začínáme v 9:00, poslední jízda vyjíždí z Litoměřické autobusového nádraží v 16:30.

naše zastávky

Litoměřice autobusové nádraží – Třeboutice náves – Křešice náves – Nučnice Motorest – Křešice náves – Záhořany náves – Býčkovice náves – Dolní Týnec autobusová zastávka – Horní Týnec autobusová zastávka – Lovečkovice náves – Horní Týnec autobusová zastávka – Třebušín náves – Řepčice náves – Chudoslavice náves – Těchobuzice U Jelínků – Ploskovice náves – Trnovany náves – Litoměřice Horní nádraží

OZNAČENÍ KALIFORNSKÝCH ZASTÁVEK

bus logo-20